Stannah logo
Máte otázky? Zavolejte nám ZDARMA Naši školení operátoři jsou tu pro vás 24 hodin denně
800 196 196

Schodišťové výtahy Stannah: Vyzdvihujeme udržitelnost již od roku 1867

Přechod k ekologii: Společnost Stannah přistoupila k udržitelnější budoucnosti. Začali jsme malými změnami, které ve výsledku způsobí velkou změnu!

Schodišťové výtahy Stannah_Vyzdvihujeme udržitelnost již od roku 1867

U příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí si pojďme představit, že jsme se vrátili do 19. století, kdy si většina lidí mohla koupit nebo směnit pouze lokální sezónní organické výrobky, většinou do opakovaně používaných proutěných košíků! Nebo si jednoduše představme, jaké bylo nakupování výrobků, které měly vydržet věky, jaké to bylo je do nekonečna opravovat nebo repasovat?

Dnes nám tato představa připomíná spíš jakousi vzdálenou utopistickou budoucnost, že?

Technický a vědecký pokrok nelze ignorovat, ovšem faktem je, že 20. století přineslo exponenciální nárůst spotřeby jednorázových a neobnovitelných výrobních zdrojů. Společnost Stannah působí na trhu již více než 152 let, takže můžeme říci, že tím vším jsme si prošli! I v těžkých časech jsme si však pevně stáli za závazkem, že budeme podnikat eticky, zodpovědně a udržitelně a toto odhodlání v rámci Stannah rodiny úspěšně předáváme z generace na generaci. Nyní se zaměřujeme na budoucnost a na to, jak se můžeme dále rozvíjet a být tak schopni uspokojovat proměnlivé požadavky trhu a čelit neustále se měnícím výzvám, jež 21. století přináší. Zamýšlíme se také nad tím, jak zajistit, aby nás naši zákazníci i nadále vnímali jako společnost, u které si mohou být jisti, že bude vždy „vyzdvihovat udržitelnost“!

Energeticky efektivní schodišťové výtahy: kolik elektrické energie schodišťový výtah spotřebuje?

Společnost Stannah vyrábí schodišťové výtahy již 40 let. Proto víme, že tento výrobek je obestřen řadou mýtů. Jedním z nich jsou provozní náklady schodišťového výtahu. Mnozí lidé se totiž domnívají, že z dlouhodobého hlediska se jedná o výdaj, který si nebudou moci dovolit. Byli byste však překvapeni, kdybyste věděli kolik  elektrické energie schodišťový výtah ve skutečnosti spotřebuje! Zákazníci nám mohou věřit, když říkáme, že schodišťový výtah bude jedním z nejlevnějších spotřebičů v běžné domácnosti, v porovnání třeba s varnou konvicí nebo mikrovlnnou troubou. Je to způsobeno vývojem v oblasti energetických standardů a technologií stojících za energeticky úspornými zařízeními, díky kterým jsou schodišťové výtahy Stannah energeticky efektivnější než kdykoliv před tím: provoz stojí okolo 222,- ročně! Dalším důležitým aspektem svědčícím o naší udržitelné praxi, je skutečnost, že konstrukce našich schodišťových výtahů jsou odolné, bytelné, tedy takové, aby odolaly zubu času. Při správném používání a pravidelném provádění preventivní údržby, může schodišťový výtah vydržet desítky let. Jedná se tedy de facto o jednorázovou investici, díky které se budete doma cítit komfortněji! Výroba energeticky efektivních schodišťových výtahů a odstranění papírových a plastových kelímků z našich kanceláří není však jedinou věcí, kterou pro životní prostředí děláme. V posledních 10 letech společnost Stannah vykázala nárůst ekologických a udržitelných obchodních praktik. Ekologickou udržitelnost uchopila prostřednictvím „zelených“ iniciativ v rámci výrobku, servisu a výrobních postupů.  Zjistěte více o postoji společnosti Stannah ke snižování vlastní zátěže na životní prostředí!

Společnost Stannah vyrábí schodišťové výtahy již 40 let. Proto víme, že tento výrobek je obestřen řadou mýtů. Jedním z nich jsou provozní náklady schodišťového výtahu. Mnozí lidé se totiž domnívají, že z dlouhodobého hlediska se jedná o výdaj, který si nebudou moci dovolit. Byli byste však překvapeni, kdybyste věděli kolik  elektrické energie schodišťový výtah ve skutečnosti spotřebuje! Zákazníci nám mohou věřit, když říkáme, že schodišťový výtah bude jedním z nejlevnějších spotřebičů v běžné domácnosti, v porovnání třeba s varnou konvicí nebo mikrovlnnou troubou. Je to způsobeno vývojem v oblasti energetických standardů a technologií stojících za energeticky úspornými zařízeními, díky kterým jsou schodišťové výtahy Stannah energeticky efektivnější než kdykoliv před tím: provoz stojí okolo 222,- ročně!

Dalším důležitým aspektem svědčícím o naší udržitelné praxi, je skutečnost, že konstrukce našich schodišťových výtahů jsou odolné, bytelné, tedy takové, aby odolaly zubu času. Při správném používání a pravidelném provádění preventivní údržby, může schodišťový výtah vydržet desítky let. Jedná se tedy de facto o jednorázovou investici, díky které se budete doma cítit komfortněji!

Výroba energeticky efektivních schodišťových výtahů a odstranění papírových a plastových kelímků z našich kanceláří není však jedinou věcí, kterou pro životní prostředí děláme. V posledních 10 letech společnost Stannah vykázala nárůst ekologických a udržitelných obchodních praktik. Ekologickou udržitelnost uchopila prostřednictvím „zelených“ iniciativ v rámci výrobku, servisu a výrobních postupů.

Zjistěte více o postoji společnosti Stannah ke snižování vlastní zátěže na životní prostředí!

Pokud jde o udržitelnost, volíme přístup zohledňující celý životní cyklus

Pokud jde o udržitelnost, volíme přístup zohledňující celý životní cyklus

Vždy jsme byli hrdí na své dědictví a nezávislost, jelikož tyto hodnoty nám dávají svobodu podnikat ve shodě s našimi klíčovými hodnotami. Výzva stát se ekologickou firmou tudíž není pouhou reakcí na současné trendy, ale jedná se o aktivní a srdečnou vůli najít udržitelné způsoby růstu a zároveň chránit planetu a přírodní zdroje, které nám dosud zbývají.  Náš přístup k udržitelnému rozvoji zahrnuje celý hodnotový řetězec přesahující působení naší firmy i naše zákazníky. Vede nás k tomu poznání, že udržitelnější budoucnost můžeme vytvořit pouze tehdy, budeme-li schopni vyřešit spletitou podstatu environmentálních, společenských a ekonomických problémů, kterým dnes čelíme.

Tuto snahu o soběstačnost a schopnost „dokázat více s málem“, lze stopovat již v dobách, kdy po 2. světové válce Leslie Stannah obnovil rodinný podnik Od té doby společnost Stannah stále hledá inovativní metody napomáhající eliminovat tvorbu odpadu. Toto úsilí se časem vyvinulo v integrovanou ekologickou praxí v rámci našich podnikových činností, jelikož se snažíme uplatnit filozofii neustálých inovací vedoucí ke snižování našeho dopadu na životní prostředí. Prošli jsme celou firmu od skladů až po výrobní haly, abychom zmapovali produkci odpadů, uvedli jsem do provozu recyklační zařízení a implementovali procesy, díky kterým odpad zachytíme a zabráníme tak jeho umístění na skládce.

Věříme také, že vyšší hodnotou přechodu k ekologickému hospodaření je především šíření kultury ochrany přírodních zdrojů. Kultury, která spočívá ve využívání udržitelných přírodních zdrojů či v zavádění opatření, která povedou ke snížení jejich spotřeby.

Rovněž dbáme na vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti udržitelné praxe, a proto pořádáme in-house školení ke zvyšování povědomí v oblasti životního prostředí. Ale to není všechno! Pořádáme také kurzy a přednášky na téma udržitelnost pro naši blízkou komunitu. Vycházíme ze zkušeností, které jsme získali při zavádění praktik udržitelného rozvoje ve všech sférách našeho podnikání. Přednášky a kurzy pořádáme na John Hanson School (Andover), ale také na Oxford Brooks University. Činíme tak, protože si uvědomujeme, že udržitelnější budoucnost můžeme vybudovat pouze tehdy, když do procesu zapojíme mladší generace.

Ekologické obaly a distribuce

Pro společnost Stannah je rozhodující, že s respektem přijímá zodpovědnost být vůči životnímu prostředí co možná nejšetrnější. Proto podnikáme potřebné kroky přispěli tak k lepším zítřkům. Některé naše kroky získali ocenění Green Apple Award, které je udělováno za vynikající výsledky v oblasti udržitelné obchodní praxe.

„Jsme nadšeni a je nám velkou ctí, že můžeme přijmout toto ocenění.  Ve společnosti Stannah bereme ekologickou odpovědnost velmi vážně a neustále se snažíme inovovat naše produkty a obaly tak, abychom snížili jejich dopad na životní prostředí.  (…) Projekty jako je tento ukazují, že udržitelný rozvoj by neměl být vnímán jako překážka, ale de facto jako hybná síla průmyslu, která nás nutí inovovat provoz a zároveň snižovat svůj vliv na okolní prostředí.“

Charlie Symonds, manažer pro udržitelný byznys společnosti Stannah schodišťové výtahy

Společnost Stannah se stala vítězem Green Apple Award za ekologicky nejlepší inovace s projektem Úsporné balení. S cílem snížit dopad na životní prostředí dostal tým zadání vyvinout  nový způsob balení zboží do celého světa.  Změna designu, se kterou tým přišel, tkvěla v robustnějším pojetí a menších rozměrech balících boxů, do kterých je zboží naskládáno efektivnějším způsobem. Zmenšení balení mělo přímý vliv na snížení transportovaného vzduchu, a tudíž také na počet nákladních vozů, které zboží každoročně rozvážejí, a v důsledku ke snížení dopadu na životní prostředí na možné minimum.

Ekologické obaly a distribuce

Navíc díky tomu, že jsme z našeho balení odstranili polystyren, jsme zvýšili využití obnovitelných materiálů jako třeba lepenka a zlepšili jsme tak míru recyklace po ukončení životního cyklu našeho obalového materiálu. Zavedení této inovace v balení zboží nám však pomohlo splnit mnohem obecnějšího obchodního cíle v oblasti životního prostředí!

Žádný odpad na skládky

„Když něco zahodíme, neznamená to, že to zmizí. Když něco vyhazujeme, znamená to, že to dáváme jinam.“
Annie Leonard, Zast
ánce udržitelného rozvoje

Žádný odpad na skládky

Společnost Stannah opět získala ocenění Green Apple Award za projekt s názvem: Restaurace pro zaměstnance s nulovým odpadem na skládku.

Dosáhli jsme toho, že odpad produkovaný restaurací společnosti Stannah je určen buď k recyklaci nebo je biodegradabilní, upustili jsme tedy od jeho vyvážení na skládku. Také místo krabiček pro balení jídla s sebou vyrobených z polystyrenu jsme se posunuli k využití krabiček z papírové celulózy, která umožňuje obal recyklovat. Zaměstnanci restaurace jsou do problematiky zapojeni a jsou hrdí na to, že ve snižování dopadu našeho podnikání na životní prostředí hrají zásadní roli.

Správa vozového parku šetrného k životnímu prostředí za cílem snížení emisí CO2

„Dobré chování řidičů bylo pro získání této ceny klíčové, takže díky směřují ke všem řidičům společnosti Stannah, kteří jsou na cestách denně po celý rok.

 Martin Carter, oblast správy společnosti Stannah

Správa vozového parku šetrného k životnímu prostředí za cílem snížení emisí CO2

Odhodlání společnosti Stannah aktivně se podílet na ochraně klimatu ilustrují kroky, které podnikáme v souvislosti se snižováním ekologické stopy našich výrobků, výrobních procesů a provozu podniku. Toto odhodlání je zakotveno v naší firemní kultuře a mentalitě.  Nemůže tomu být jinak, neboť si uvědomujeme, že nárůst skleníkových plynů v atmosféře vzbuzuje stále větší obavy ve všech sférách společnosti. V důsledku vysokých koncentrací škodlivých emisí v atmosféře, je dnes klimatická změna do určité míry nevyhnutelná. U společnosti Stannah však věříme, že míra oteplení do velké míry závisí na našich rozhodnutích ohledně množství emisí dnes a v blízké budoucnosti. Proto podporujeme cíle stanovené Pařížskou klimatickou dohodou, tedy udržet nárůst globální teploty pod dvěma stupni a dosáhnout uhlíkové neutrality ve druhé polovině tohoto století.  Z toho důvodu se společnost Stannah již asi v roce 2009 zavázala snížit uhlíkovou stopu svých vozů. V reakci na míru znečištění ovzduší, kterou naše vozy v městských aglomeracích produkují a s ohledem na dopad tohoto faktoru na globální životní prostředí, provedla firma školení zaměřené na chování řidičů a zavedla sledovací systém, díky kterému byly zlepšeny již tak kvalitní jízdní normy.

Naše důsledné a udržitelné procesy řízení přátelské vůči životnímu prostředí byly v roce 2018 oceněny cenou Gold Feet Awards vydávané společností Masternaut za snižovaní emisí CO2.

Vzkaz společnosti Stannah k Mezinárodnímu dni životního prostředí

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, angažovaných občanů může změnit svět. Ve skutečnosti, jedině díky takové skupině mohlo kdy ke změně dojít.“
Margaret Mead, kulturn
í antropoložka

Jen před několika desítkami let však lidé měli dojem, že světové přírodní zdroje jsou nevyčerpatelné.  Dnes již víme, že tomu tak není, a uvědomujeme si, že celosvětový tlak na šetrnější přístup k životnímu prostředí nemusí vycházet jen od znepokojených občanů, politiků či neziskových organizací. V dnešním obchodním světě není možné, aby světové firmy pokračovali ve svých aktivitách, aniž by si uvědomovali svůj dopad na životní prostředí. Obchodní společnosti si musí uvědomit, že v oblasti bezpečnosti, kvality života a zdraví, hrají svou roli, a že rostoucí počet firem vyvíjí velké úsilí, aby se v každodenním provozu stali energeticky efektivnější. Takový přístup vede nejen k redukci tvorby zbytečného odpadu a zlepšení celkové hospodárnosti podniku, ale vytvoří také zdravé prostředí pro zaměstnance, a zároveň přiměje firmu si uvědomit, že jde příkladem na cestě ke společenské změně.  Pokud by nám všem na životním prostředí opravdu záleželo, byl by každý den Světovým dnem životního prostředí. A pro stále rostoucí počet zneklidněných občanů po celém světě tomu tak již je.

Jen před několika desítkami let však lidé měli dojem, že světové přírodní zdroje jsou nevyčerpatelné.  Dnes již víme, že tomu tak není, a uvědomujeme si, že celosvětový tlak na šetrnější přístup k životnímu prostředí nemusí vycházet jen od znepokojených občanů, politiků či neziskových organizací. V dnešním obchodním světě není možné, aby světové firmy pokračovali ve svých aktivitách, aniž by si uvědomovali svůj dopad na životní prostředí. Obchodní společnosti si musí uvědomit, že v oblasti bezpečnosti, kvality života a zdraví, hrají svou roli, a že rostoucí počet firem vyvíjí velké úsilí, aby se v každodenním provozu stali energeticky efektivnější. Takový přístup vede nejen k redukci tvorby zbytečného odpadu a zlepšení celkové hospodárnosti podniku, ale vytvoří také zdravé prostředí pro zaměstnance, a zároveň přiměje firmu si uvědomit, že jde příkladem na cestě ke společenské změně.

Pokud by nám všem na životním prostředí opravdu záleželo, byl by každý den Světovým dnem životního prostředí. A pro stále rostoucí počet zneklidněných občanů po celém světě tomu tak již je.

Pošlete mi brožuru

Request Brochure