Stannah logo
Máte otázky? Zavolejte nám ZDARMA Naši školení operátoři jsou tu pro vás 24 hodin denně
800 196 196

Ochrana soukromí a smluvní podmínky

icon cal

17th Čvc 2015

DISTRIBUTOR STANNAH Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookie

Toto je webová stránka společnosti Stannah Stairlifts Ltd., soukromé společnosti omezené akciemi registrované pod číslem 1401451. Naše kontaktní údaje jsou následující:
Poštovní – Watt Close, East Portway, Hampshire SP10 3SD.
Tel. – 01264 332244
Společnost Stannah Stairlifts Ltd je registrovaná podle zákona o ochraně údajů z roku 1998 a chce vám pomoci udržet si kontrolu nad vašimi osobními údaji, zatímco zároveň využíváte výhod interaktivního komerčního prostředí. Usilujeme o to, abychom poskytli návštěvníkům našich webových stránek webový zážitek ušitý na míru. Tím, že o vás budeme vědět, vám můžeme podle našeho názoru přinést relevantní obsah a lepší služby. Můžete být vyzváni, abyste uvedli osobní údaje, zejména pokud vyhledáváte zvláštní a/nebo personalizované služby. Uvedení takových osobních údajů je dobrovolné, avšak bez nich mohou být určité služby běžně nabízené prostřednictvím elektronického média nedostupné.
Společnost Stannah Stairlifts Ltd usiluje o ochranu a respektování vašeho soukromí. Toto prohlášení o ochraně soukromí stanoví naše zásady ochrany soukromí a vysvětluje, co děláme s osobními údaji, které sbíráme od uživatelů. Přečtěte si prosím následující, abyste porozuměli našim názorům a postupům ohledně osobních údajů a tomu, jak se vás týkají, když používáte naše různé funkce a služby. Toto prohlášení zveřejňuje aktuální postupy v oblasti ochrany soukromí pro naše webové stránky. Pokud učiníme jakékoliv podstatné změny těchto zásad, oznámíme je na našich stránkách. Pokud máte jakékoliv otázky či obavy ohledně tohoto prohlášení, měli byste nás kontaktovat e-mailem, telefonicky, faxem či dopisem na čísle nebo adrese uvedené výše.

Jaké informace sbíráme a jak.

Jakékoliv osobní údaje, které sbíráme z těchto webových stránek, budou použity v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů z roku 1998 a dalšími příslušnými zákony. Informace, které sbíráme prostřednictvím webových stránek, mohou zahrnovat:
1. jakékoliv osobní údaje, které nám vědomě poskytnete prostřednictvím formulářů a našeho e-mailu, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo atd.,
2. vaše preference a použití e-mailových aktualizací, zaznamenané e-maily, které vám posíláme (pokud si zvolíte, že budete dostávat e-mailové aktualizace o produktech a nabídkách),
3. vaše IP adresa, což je řetězec čísel jedinečných pro váš počítač, který je zaznamenán naším webovým serverem, když si vyžádáte jakoukoliv stránku či součást na webových stránkách. Tyto informace jsou využívány k monitorování vašeho používání webových stránek,
4. údaje zaznamenané webovými stránkami, které nám umožňují rozpoznat vás a vaše preferovaná nastavení, což vás ušetří opakovaného zadávání informací, když se vrátíte na stránky. Takové údaje jsou zaznamenávány na vašem počítači pomocí souborů cookie.
Je možné, že bude nutné předat informace, které sbíráme, dalším společnostem pro administrativní účely. Můžeme využívat třetí strany, aby prováděly určité činnosti, jako je zpracování a třídění údajů, sledování, jak zákazníci používají webové stránky, a vydávání našich e-mailů za nás. Třetím stranám nebude dovoleno využívat vaše osobní údaje k jejich vlastním účelům.

Kde budou uchovávány osobní informace o vás?

Informace, které nám poskytnete, budou přeneseny a uchovávány společností Stannah Stairlifts Ltd. Společnost Stannah Stairlifts Ltd činí opatření k zajištění toho, aby s vašimi údaji bylo nakládáno bezpečně s cílem zabránit neoprávněnému přístupu, a to v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Jak budeme používat vaše osobní údaje?

Osobní údaje o návštěvnících našich webových stránek mohou být používány k jednomu či více z následujících účelů: ke zlepšení obsahu našich webových stránek, k přizpůsobení obsahu a/nebo rozvržení našich webových stránek na mírů jednotlivému návštěvníkovi, k informování návštěvníků o aktualizacích našich webových stránek, ke kontaktování spotřebitelů z marketingových důvodů za účelem poskytnutí návštěvníkům informací, produktů či služeb, které od nás či jedné z přidružených společností ve skupině Stannah Group návštěvníci požadují nebo o kterých si myslíme, že je mohou zajímat, pokud návštěvníci souhlasili, že budou kontaktováni z takových důvodů, k umožnění návštěvníkům účastnit se interaktivních funkci našich služeb, když si tak návštěvníci přejí, ke sdílení s přidruženými společnostmi společnosti Stannah Stairlifts Ltd a distributory a prodejci v rámci mezinárodní sítě distributorů a prodejců společnosti Stannah z komerčních důvodů a k podpoře vašeho zákaznického vztahu s námi. Pokud prodej vyřizuje prodejce, nemůžeme zaručit, že půjde o stejnou nabídku služeb a všeobecné podmínky, jako kdyby byl poskytován přímo společností Stannah. Navíc můžeme zveřejnit vaše osobní údaje přidruženým společnostem společnosti Stannah Stairlifts Ltd a distributorům a prodejcům v rámci mezinárodní sítě distributorů a prodejců Stannah nebo třetím stranám, pokud máme povinnost zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom dodrželi jakýkoliv zákonný požadavek či vymohli naše podmínky používání. Mimo výše uvedené nezveřejníme vaše osobní údaje žádné osobě, firmě či společnosti bez toho, abychom předem obdrželi váš písemný souhlas tak učinit. Pokud si nepřejete, abychom využívali vaše osobní údaje k jednomu či více z výše uvedených účelů, dejte nám prosím vědět tak, že nás budete kontaktovat dopisem, faxem, telefonicky či e-mailem na kontaktní adrese či telefonním čísle, které jsou uvedeny výše.

Soubory cookie

Abychom lépe porozuměli tomu, jak návštěvníci používají naše webové stránky, a zaváděli jejich změny a zlepšení (včetně poskytování personalizovanějších služeb), sbíráme IP adresy a používáme funkci známou jako soubor „cookie“, pokud je váš internetový prohlížeč nastaven k jejich přijímání.
Soubory cookie obsahují informace, které webové stránky přenášejí na pevný disk vašeho počítače za účelem uchovávání záznamů. Soubory cookie mohou učinit web užitečnějším tím, že uchovávají informace o vašich preferencích na stránkách, jako jsou ty naše.
Společnost Stannah nebude používat soubory cookie ke sbírání údajů, které by vás mohly osobně identifikovat. Soubory cookie používáme k následujícím hlavním účelům:
k přistupování k vašim dříve uchovaným údajům, k odhadu velikosti naší cílové skupiny a vzorců používání a k tomu, aby nám pomohly zacílit obsah stránek a inzerci.
Sada souborů cookie je jedinečná pro prohlížeč přistupující k našim webovým stránkám. Většina prohlížečů je nastavena na přijímání souborů cookie, ale měli byste být schopni nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítal soubory cookie nebo vás informoval, když nějaký obdržíte. Informace ohledně této záležitosti můžete nalézt v „Nápovědě“ svého prohlížeče.

Regulace společnosti Google

Využíváme soubory cookie o návštěvnících k opakovanému zacilování. Neexistují žádné údaje, které by vás mohly osobně identifikovat, které bychom sbírali a používali. Po inzerentech je vyžadováno, aby přidali ke svým zásadám ochrany soukromí, že společnost Stannah sleduje uživatele k opakovanému zacilování, a informovali o tom své uživatele. Chcete-li se odhlásit z opakovaného zacilování, klepněte prosím na odkaz níže:
Google: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Ostatní webové stránky

Tyto zásady ochrany soukromí pokrývají pouze tyto webové stránky. Jakékoliv jiné webové stránky, na které může být odkazováno na našich webových stránkách, podléhají svým vlastním zásadám, které se mohou od našich zásad lišit.

Varování

Zatímco činíme rozumná opatření, abychom chránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, měli byste vzít na vědomí, že e-mail a další elektronické přenosy nejsou bezpečné. Proto společnosti Stannah Stairlifts Ltd ani její přidružené společnosti, ani žádný distributor či prodejce v rámci mezinárodní sítě distributorů a prodejců Stannah nezaručují, negarantují ani se nezavazují, že jakýkoliv přenos nebude zachycen a/nebo přečten neoprávněnou osobou.